Omgevingskwaliteit en ruimte

omgevingskwaliteit-1Omgevingskwaliteit en ruimte is een boek over schoonheid, welstand en ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Welstandstoezicht, beeldkwaliteit, bestemmingsplannen en structuurvisies komen aan de orde. Ook de relatie tussen ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de aanbestedingswetgeving wordt behandeld. ‘Omgevingskwaliteit en ruimte’ geeft niet alleen inzicht in de geschiedenis en de stand van zaken, maar behandelt ook de discussie over toekomstgericht ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Hoe krijgt het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vorm in het speelveld van de uitnodigingsplanologie? Het boek is actueel voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, juristen, beleidsambtenaren, bestuurders; eigenlijk voor ieder die te maken heeft met ingrepen in de ruimtelijke omgeving.

‘Omgevingskwaliteit en ruimte’ maakt deel uit van de serie ‘Ruimtelijk Relevant’ en kan besteld worden via uitgeverij Berghauser Pont Publishing.