Cultuurhistorie in bestemmingsplan

monumentale-villa-alkmaar-wznhIn opdracht van WZNH schreef ik samen met een aantal medewerkers de brochure Cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen. Het is een handreiking voor gemeenten over de manier waarop het cultuurhistorisch erfgoed kan worden geborgd in bestemmingplannen. Mijn opdracht was deze vrij taaie materie leesbaar en aansprekend op te schrijven.