Omgevingswet en ruimtelijk kwaliteitsbeleid

groepsfotoIn opdracht van het College van Rijksadviseurs schreef ik het essay ‘Urgentie, verleiding en gereedschap‘ over de mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. In een lezing voor lokale en provinciale bouwmeesters heb ik het essay toegelicht.