reactie Omgevingswet

mooiwaarts“Mooiwaarts is positief gestemd over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet maar vindt dat ‘goede omgevingskwaliteit’ nog concreter kan worden uitgewerkt.” Ik schreef de reactie van Mooiwaarts die vandaag naar alle fracties van de Tweede Kamer is verstuurd. Mooiwaarts doet hierin vier aanbevelingen, die worden uitgewerkt in zeven wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel. Klik hier voor de tekst van de reactie.