CV José

In 1990 ben ik afgestudeerd als planoloog. Vanaf 2005 werk ik zelfstandig onder de naam José van Campen Woord en Plaats. Ik ben gespecialiseerd in ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Of nog breder: beleid voor een goede omgevingskwaliteit.

Ik werk vanuit de overtuiging dat mens en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden. Een goed bruikbare, duurzame en mooie leefomgeving is voor velen een groot geluk.

Ik hou van de kracht en de kwetsbaarheid van steden, dorpen en landschappen. Ik onderzoek, denk, droom, schrijf, praat en adviseer.

Op dit moment zijn mijn grote thema’s: promotieonderzoek Q-factor naar de invloed van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in Nederland, de veranderingen in de ruimtelijke kwaliteitsadvisering met de komst van de Omgevingswet en de zoektocht naar integrale omgevingskwaliteit.

Actuele info over projecten vind je in de nieuwsberichten. Mijn publicaties vind je hier.

Curriculum Vitae

 • José van Campen
 • geboren: 18-02-1960 in Rotterdam

Opleidingen en werkervaring

 • 2017-heden: PhD traject – TU Delft (extern & part-time)
 • 2005-heden: zelfstandig planoloog, José van Campen Woord en Plaats
 • 1999-2005: Stichting Welstandszorg Noord-Holland, beleidsmedewerker en adjunctdirecteur
 • 1993-1999: Architectuur Lokaal, projectleider en hoofd projecten
 • 1990-1993: Bureau Middelkoop/De Lijn, onderzoeker
 • 1987-1990: Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam studentassistent
 • 1985-1990: studie planologie, Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, cum laude afgestudeerd
 • 1980- 1985: praktijkopleiding verpleegkunde A en werk in Zuiderziekenhuis Rotterdam
 • 1978-1980: praktijkopleiding verzekeringswiskunde en werk bij Nationale Nederlanden Rotterdam
 • 1972-1978: VWO, Develsteijncollege, Zwijndrecht

Projecten

 • 2022: lid onderzoeksteam voor advies over omgevingskwaliteit van het IMpact netwerk aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • 2021-2023: projectleider actualisering protocol second opinion, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 2021-2022: opzetten Team Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit, bijdrage film Duurzaam, Mooi Nederland
 • 2021: lid onderzoeksteam voor collectief adviesstelsel ruimtelijke kwaliteit, in opdracht van de Vereniging van Friese Gemeenten
 • 2020-2021: bijdrage Europees onderzoek Urban Maestro
 • 2020: evaluatie Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem en opstellen nieuwe verordening
 • 2020: Nota Omgevingskwaliteit Haarlemmermeer
 • 2019-2020: projectleider Handreiking Kwaliteitsstelsel Omgevingswet en Modelverordening Gemeentelijke Adviescommissie, in opdracht van VNG, RCE en FRK
 • 2019: opstellen van een ‘spoorboekje’ voor de ontwikkeling van de gemeentelijke kwaliteitsketen onder de Omgevingswet, in opdracht van kwaliteitsteam en gemeente Hoeksche Waard
 • 2018: redactie “Romte foar Sizzenskip, een verkenning naar democratische vernieuwing bij zonneveldprojecten”, in opdracht van Vereniging Duurzame Dorpen / Doarpswurk / Energiewerkplaats
 • 2018: Routeplanner gemeentelijke adviescommissie en ondersteuning Noord-Hollandse gemeenten, in opdracht van MOOI Noord-Holland
 • 2018-heden: onderzoek “Percepties van ontwerpkracht” in het kader van het programma Ontwerp en Overheid uit de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020, in opdracht van TU Delft
 • 2018: redactie Cultuurhistorische Hoofdstructuur gemeenten Haarlem en Zandvoort, in opdracht van gemeente Haarlem
 • 2018: cursus “De Kunst van het Adviseren” in opdracht van MOOI Noord-Holland
 • 2018: redactieadvies en publiekssamenvatting ontwerp-Omgevingsvisie “De romte diele”, in opdracht van provincie Fryslân
 • 2017-2018: redactie “Vierkant achter de Stolp 2.0, Handreiking voor gemeentelijk stolpenbeleid, nu en onder de Omgevingswet” in opdracht van Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp
 • 2017-heden: promotieonderzoek Q-factor, betekenis en effect van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering vanuit planologisch perspectief, promotor prof. dr. Wil Zonneveld en copromotor dr. Dominic Stead van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft – parallelpromotie met Sandra van Assen
 • 2016: evalutatieonderzoek Programmaoverleg Ruimte, in opdracht van gemeente Apeldoorn
 • 2015-2016: algemeen coördinator OVERMOOI, in opdracht van MOOI Noord-Holland
 • 2015-2016: projectleider OOK (Omgevingsplan Op Kwaliteit), in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 2013: secretaris voorbeeldenteam Atelier ZZ, in opdracht van Architectuur Lokaal
 • 2012: initiatiefnemer Mooiwaarts, in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 2012-2014: onderzoek Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland, met Sandra van Assen
 • 2007-2009: secretaris van de selectiecommissie van de competitie voor ontwikkelaars ‘Staalkaart van opdrachtgeverschap Homeruskwartier’
 • 2005-heden: extern beleidsadviseur MOOI Noord-Holland (voorheen Welstandszorg Noord-Holland)
 • 2005-2012: beleidsontwikkeling van welstandsbeleid naar omgevingsbeleid, projectleider en/of bijdragen aan beleidsnota’s voor o.a. gemeenten Amsterdam, Lansingerland, Haarlem, Beemster
 • 2005-2009: column in Oog voor Welstand
 • 2000-2004: projectleider Welstandsnota’s Noord-Holland (opstellen van welstandsnota’s en aanverwant beleid voor ruim 50 gemeenten in Noord-Holland)
 • 1998-2000: projectleider Welstand op een nieuwe leest in opdracht van de Rijksbouwmeester
 • 1997-1999: opbouw en coördinatie van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden bij Architectuur Lokaal