Behendig adviseren over Amsterdamse ruimtelijke kwaliteit

Het was een feest om midden in Amsterdam – in De Nieuwe Liefde – een lezing te houden over de regie van de Amsterdamse ruimtelijke kwaliteit. Ik heb de zoektocht naar nieuwe regie van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering geplaatst in de context van besluitvormingsprocessen. Besluitvorming in brede zin: alle actoren die bij ruimtelijke ingrepen betrokken zijn. Mijn stelling is dat je als kwaliteitsteam of -commissie alleen effectief kunt adviseren als je je bewust bent van het proces waarin je meespeelt.