Categorie: Q-factor

Behendig adviseren over Amsterdamse ruimtelijke kwaliteit

Het was een feest om midden in Amsterdam – in De Nieuwe Liefde – een lezing te houden over de regie van de Amsterdamse ruimtelijke kwaliteit. Ik heb de zoektocht naar nieuwe regie van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering geplaatst in de context van besluitvormingsprocessen. Besluitvorming in brede zin: alle actoren die bij ruimtelijke ingrepen betrokken zijn. Mijn stelling is dat je als kwaliteitsteam of

Verder lezen

Foar in moai Fryslân

Het boek over zes jaar werk van het kwaliteitsteam van de provincie Fryslân is uit! Ik hield de interviews en schreef de teksten, in nauwe samenwerking met de mensen van het Team Ruimtelijke Kwaliteit provincie Fryslân. Het boek geeft veel informatie over de werkwijze en voorbeelden van projecten waar het team bij betrokken was. Onmisbaar voor alle leden van kwaliteitsteams

Verder lezen

presentatie Q-factor

Tijdens de manifestatie ‘Hitte in de Delta’ nam Tjeerd Dijkstra het eerste exemplaar van ons onderzoek Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland in ontvangst. In zijn dankwoord gaf hij een aantal ideeën om kwaliteitsbegeleiding van ruimtelijke projecten beter te regelen. Hij ziet daarbij een rol weggelegd voor kwaliteitsteams in samenwerking met stadsarchitecten en provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit – en voor een nieuw

Verder lezen