Dilemma’s

De Omgevingswet geeft speelruimte voor nieuwe vormen van participatie en kwaliteitsadvisering, maar er wordt nog nauwelijks gedebatteerd over de vraag hoe een gemeente de vorm van advisering vindt die bij haar past. Daarom organiseerden Over Morgen, MOOI Noord-Holland en Mooiwaarts op 17 april 2018 een eerste expertmeeting met de centrale vraag ‘Wie adviseert over Ruimtelijke Kwaliteit?”.

Als er één ding duidelijk werd, is het wel dat er geen vaste receptuur meer is. Maar kunnen we dan wel een menukaart maken voor een goed gesprek over omgevingskwaliteit? De vraag stellen is vele malen gemakkelijker dan hem te beantwoorden. Het roept alleen maar meer vragen op. Doordachte antwoorden zijn slechts beperkt voorhanden.

Pamflet#1 probeert scherpte aan te brengen in de dilemma’s die het debat kent. Hiermee hopen we vakgenoten uit te dagen deze vraagstukken op te pakken en verder uit te werken. We schetsen vijf dilemma’s als opbrengst van deze eerste expertmeeting. We hopen dat dit pamflet aangevuld wordt naar aanleiding van andere debatten op andere plaatsen.
Download hier het Pamflet advisering omgevingskwaliteit