Evaluatie Programmaoverleg Ruimte Apeldoorn

Met Dorien de Wit van De Beuk Organisatieadvies kreeg ik de opdracht om het ‘POR’ van de gemeente Apeldoorn te evalueren. POR is een ambtelijk overlegteam dat ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen het vigerende beleid, beoordeelt op betekenis voor de stad als geheel. Op basis van interviews met betrokkenen van binnen en buiten de gemeente, schetsen we drie mogelijkheden voor verbetering en ontwikkeling van deze vorm van advisering. Dit ook in het kader van de Omgevingswet. De resultaten zijn nog niet openbaar.