Kwaliteitskwadrant in gebruik

Brochure ‘Ruimte voor Omgevingskwaliteit’ van Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen en artikel in Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

De eerste versie van het Kwaliteitskwadrant kwam mede tot stand dankzij uitwisseling met het Europese project Urban Maestro, WING, het Aanjaagteam Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân en het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit Groningen (STRK). Het STRK stelde onlangs een handreiking samen, met het Kwaliteitskwadrant toegepast op de Groningse context (hoofdstuk 4). Download de Handreiking.

In de Nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit schreven Sandra van Assen en ik een artikel over het Kwaliteitskwadrant. Lees het artikel.