Kwaliteitskwadrant

Eerste versie van het ‘Kwaliteitskwadrant’ laat zien hoe veelzijdig kwaliteitsinstrumenten kunnen zijn.

Om te kunnen werken aan omgevingskwaliteit hebben overheden instrumenten nodig; inhoudelijke instrumenten, regelende en organisatorische instrumenten. We zien dat de Omgevingswet mogelijkheden biedt om een samenhangend kwaliteitsbeleid te ontwerpen met inzet van verschillende instrumenten. Daarbij moeten we rekening houden met de verbreding van het kwaliteitsbegrip; de reikwijdte kan uiteenlopen van smal (visuele kwaliteit), breed (ruimtelijke kwaliteit) tot integraal (omgevingskwaliteit). Naast de verbrede reikwijdte leidt ook de veranderende verhouding tussen burger en overheid tot nieuwe kwaliteitsinstrumenten.

Op de website van Onderzoeksprogramma Q-factor hebben Sandra van Assen en ik vandaag het ‘Kwaliteitskwadrant 1.0’ gepubliceerd. Het Kwaliteitskwadrant kan overheden en adviespraktijken helpen om te verkennen welke instrumenten en rollen al worden gebruikt en welke aanvullend gewenst zijn. Daarnaast kan het helpen consistentie in het kwaliteitsbeleid – of kwaliteitsgovernance – aan te brengen.

Kwaliteitsgovernance is: het gericht vormgeven van beleids- en planvormingsprocessen voor de transformatie van het landelijk gebied, in een netwerk van samenwerkende actoren, met het doel om de omgevingskwaliteit – als vastgesteld publiek belang – te behouden of te verbeteren.

Lees meer over het Kwaliteitskwadrant op de website van Onderzoeksprogramma Q-factor.