Mooiwaarts

mooiwaarts

Ik ben een van de initiatiefnemers van Mooiwaarts. Mooiwaarts is gestart omdat ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen bij ruimtelijk kwaliteitsbeleid constateerden dat het ruimtelijk kwaliteitsbeleid toe is aan revisie. Mooiwaarts wil een beweging in gang zetten naar een eigentijds ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Mooiwaarts is een initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wordt gesteund en onderschreven door meer dan 1800 mensen die zich met kennis, ervaring en creativiteit en vooral met liefde en passie inzetten voor een waardevolle leefomgeving.

Mooiwaarts heeft mooie resultaten bereikt:

  • December 2012: Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving  met meer dan 1600 handtekeningen aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. In de Tweede Kamer werd naar aanleiding hiervan Mooiwaarts een motie ingediend met het verzoek aan de regering om, bij de vormgeving van de nieuwe Omgevingswet, het stimuleren van omgevingskwaliteit als volwaardige doelstelling op te nemen.
  • Februari 2013: de Minister presenteert een nieuwe versie van de Omgevingswet waarin de kwaliteit van de leefomgeving tot centrale doelstelling is verheven.
  • Oktober 2013: Minister Melanie Schultz van Haegen op werkbezoek in Zaanstad, Mooiwaarts biedt haar het Driepuntenplan voor ruimtelijke kwaliteit aan.
  • September 2014: gedetailleerde reactie van Mooiwaarts op de ontwerp-Omgevingswet, alle ingebrachte punten worden door de partijen in de Tweede Kamer opgepakt.
  • 2015: het resultaat van de lobby wordt zichtbaar als de volgende versie van de Omgevingswet wordt gepubliceerd. Vrijwel alle punten zijn gehonoreerd. Het belangrijkste wapenfeit is dat de Minister de verplichte sectorale monumentencommissie vervangt door een verplichte adviescommissie die zo integraal kan werken als de gemeente wenselijk acht.
  • 2015: start van de Mooiwaartscafé’s. In een Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. In 2015 vonden drie geanimeerde café’s plaats: in Eindhoven, Amsterdam en Zwolle.  In 2016 verwachten we met het Mooiwaartscafé neer te strijken in Fryslân, Apeldoorn, opnieuw in Eindhoven.. zie de website van Mooiwaarts.
  • 2016-2017: Omgevingsplan Op Kwaliteit. OOK is een onderzoek naar de mogelijkheden om het omgevingsplan te baseren op kwalitatieve uitgangspunten in plaats van objectieve normen en juridische gebruiksbepalingen. Hoe ziet een omgevingsplan dat optimale kansen biedt voor omgevingskwaliteit eruit? Welke ruimte biedt het aan initiatiefnemers en welke eisen stelt het aan de publieke ruimtelijke kwaliteitsadvisering en de besluitvorming? Meer info: zie de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.