Mooiwaartscafé#2 in Amsterdam

notweg_kVoor Mooiwaartscafé#2 vonden we een geweldige locatie: Garage Notweg in Amsterdam-Osdorp. Rond de 60 mensen brainstormden over slimme en betrouwbare werkwijzen voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Advisering in de geest van de Omgevingswet: met goede kaders, weinig vastgetimmerde regels en veel ruimte voor onverwachte initiatieven. Advisering die bestuurders helpt hun afwegingsruimte zo te benutten dat een goede omgevingskwaliteit ontstaat. Kunnen we de ingrediënten van de moderne ruimtelijke kwaliteitsadvisering bepalen? Het ging over verbinden, over de ruimte die bewoners hebben, toebedeeld krijgen, en zelf willen pakken. Over intelligente procedures, die ruimte bieden aan processen met kwaliteit als hoofddoel. We spraken over dwang en vrijheid, over kansen en bedreigingen, over vakmanschap en onbenul.