Mooiwaartscafe#4 Harlingen: 16 maart

harlingenIn het Mooiwaartscafé praten we over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het vierde café is in Harlingen, op de Waddenpromenade. Het café biedt uitzicht op de Waddenzee en op de Nieuwe Willemshaven, het verouderde haventerrein van Harlingen dat door de inzet van vele betrokkenen langzaam transformeert tot levendig openbaar gebied en een verbindende schakel wordt tussen stad en wad.

De Nieuwe Willemshaven is een van de projecten waar het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Fryslân bij betrokken is geweest. In de zeven jaar van zijn bestaan heeft dit kwaliteitsteam met veel mensen samengewerkt voor een mooi Friesland. De advisering – gebaseerd op het feit dat ruimtelijke kwaliteit ook een provinciaal belang is – is niet geformaliseerd en vindt plaats tijdens gesprekken, veldwerk, vaartochten, schetssessies of in werkgroepen. Het team beoordeelt niet en schrijft niet voor hoe het moet maar zoekt samen met betrokkenen naar de waarden, de kansen en de beste oplossingen. De vraag die in Mooiwaartscafé#4 centraal staat is:  Wat zijn de lessen van zeven jaar werk van het Team Ruimtelijke Kwaliteit provincie Fryslân? Hoe dringt ruimtelijke kwaliteit door tot in de haarvaten van de planvorming?

Tijdens het café o.a. een gesproken column van Joost Schrijnen, een film van Serge Calon, powerinterviews door Michiel Hulshoff en uitreiking van het boek Foar in Moai Fryslân. Ga naar Mooiwaarts voor meer info en aanmelding.