Mooiwaartscafé#5 in het Waterloopbos

De Omgevingswet vraagt om integraal beleid en biedt bestuurders meer afwegingsruimte ten behoeve van goede omgevingskwaliteit. Deze afweging zal niet willekeurig gebeuren, maar op grond van een gemotiveerd besluit waarin belangen op een heldere manier zijn gewogen. Zijn de publieke ruimtelijke kwaliteitsadviseurs hier al klaar voor, of verlangt dit nog een omslag? Nee, de kwaliteitscommissies zijn nog niet klaar voor de Omgevingswet, maar wel op weg, klonk het in Mooiwaartscafé#5 aan de rand van het Waterloopbos. Lees de impressie hier.