Nederlandse ruimtelijke kwaliteitsteams in Europese schijnwerpers

Sandra van Assen en ik zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het Europese onderzoeksproject URBAN MAESTRO. Dit is een gezamenlijk project van het United Nations Human Settlement Program (UN-Habitat), het University College of Londen (UCL) en de Brussels Bouwmeester Maître Architecte (BMA).

URBAN MAESTRO stelt dat de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving niet het product is van een enkele interventie maar van een voortdurende aaneenschakeling van factoren, gedragingen en beslissingen van meerdere belanghebbenden. Het programma richt zich op innovatieve manieren om ruimtelijke kwaliteit te maken. Informele of semi-formele ‘soft power instrumenten’ worden daarvoor het meest kansrijk geacht.

De Nederlandse praktijk van ruimtelijke kwaliteitsteams is door het onderzoeksteam van URBAN MAESTRO aangewezen als een werkwijze die een voorbeeld kan zijn voor andere landen. Tijdens een internationale workshop op 23 juni 2020 gaven wij presentatie over voorbeelden uit de Nederlandse praktijk (klik hier voor link naar de presentatie op de website van URBAN MAESTRO).

We leveren ook een bijdrage aan de URBAN MAESTRO masterclass voor studenten in september, en we werken aan een expert paper voor URBAN MAESTRO die dit najaar wordt gepubliceerd.