Nieuw protocol second opinion

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit vindt het hoog tijd om het protocol voor de second opinion geschikt te maken voor vroege en brede advisering over omgevingskwaliteit. Ik ben gevraagd hierbij het voortouw te nemen.

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de kwaliteitsadvisering. Veel adviescommissies groeien door van welstand en monumenten naar brede, vroege advisering over goede omgevingskwaliteit. De commissies werken daarbij samen met andere adviseurs zoals kwaliteitsteams, stads- of dorpsbouwmeester of ambtelijke vakgroepen. Ze worden uitgenodigd aan een omgevingstafel of om te adviseren tijdens een participatietraject. Kortom: er is meer ruimte om te ‘onderhandelen’ over de beste omgevingskwaliteit.

Deze verschuivingen hebben niet alleen gevolgen voor de adviezen zelf, maar ook voor de zogeheten second opinion. Daarom is het hoog tijd om het protocol voor de second opinion te herzien. In een artikel voor de Nieuwsbrief van de FRK schets ik de huidige knelpunten en de uitdagingen en dilemma’s bij brede, vroege kwaliteitsadvisering. Het voorstel voor het nieuwe protocol zal in de loop van 2022 gereed zijn.