Nota Omgevingskwaliteit Haarlemmermeer

Op verzoek van MOOI Noord-Holland werk ik mee aan het opstellen van een Nota Omgevingskwaliteit voor de gemeente Haarlemmermeer. Met die nota wil de gemeente structuur brengen in het bestaande en nieuwe kwaliteitsbeleid.

De Haarlemmermeer werd rond 1852 volledig op stoomkracht drooggelegd. Uit alle windstreken vestigden agrariërs zich als pioniers in de polder. In 2019 is Haarlemmermeer gefuseerd met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarmee zijn twee landschapstypen samengevoegd: het rationele poldergrid van de Haarlemmermeer en het meer organisch gegroeid veenpolderlandschap van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met een eigen herkenbare ontginningsstructuur.

De Nota Omgevingskwaliteit vormt een fundament voor de invulling van het kwaliteitsbeleid, gebaseerd op de omgevingsvisie en gekoppeld aan de uitwerking van het nieuwe omgevingsplan. Zowel de inhoud als de processen van het kwaliteitsbeleid komen aan de orde. Het zal overigens niet allemaal nieuw beleid zijn, veel is al bekend. Onder de Omgevingswet moet dat alles zijn plek krijgen in een nieuw samenhangend geheel.

De eerste fase mondde uit in een Startnotitie die op 7 september aangeboden is aan de gemeente. De tweede fase – de daadwerkelijke uitwerking – gaat begin 2021 van start.