Nota Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem vastgesteld

NRK_Haarlem_Bijlage_huisstijl_Haarlem_07112011-1_01In opdracht van de gemeente Haarlem heb ik samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Marlies van Diest Ontwerp, Marina Roosebeek Architekt BNA en WZNH, Deel II van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Dit deel bevat de beoordelingskaders. De gemeente wilde duidelijke criteria vaststellen om de regie over de ruimtelijke kwaliteit te kunnen voeren. De beoordelingskaders zijn gericht op het stedelijk interieur: de samenhang tussen de straat, het water en het groen, het aanzien van de gebouwen en het daklandschap. De overgang van openbare ruimte naar privé ruimte en de samenhang van een bouwwerk met zijn omgeving en de stad als geheel, heeft prioriteit gekregen in de beoordelingskaders. Gezocht is naar de ontwikkelpotenties van de stad.  Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de Gemeente Haarlem ervoor gekozen om de Beoordelingskaders Ruimtelijke Kwaliteit niet te beperken tot één specifieke wettelijke taak. De beoordelingskaders zijn bruikbaar bij beoordeling van plannen voor de inrichting van de openbare ruimte, het wijzigen van een monument, het bouwen (welstand), repressief toezicht op bestaande bouwwerken, en voor als kader voor het afwijkingsbeleid.