Omgevingskwaliteit

What should a well designed built environment be? De zeven ‘better’ principles van de Government Architect New South Wales zijn een prachtig startpunt voor een gesprek over omgevingskwaliteit! Ze getuigen van een integrale kijk op de leefomgeving. Ze getuigen vooral ook van een ambitie: het kan beter worden. Een streven naar maatschappelijke meerwaarde dus. De komende maanden onderzoek ik dergelijke principes voor omgevingskwaliteit.

  • Better fit: contextual, local and of its place
  • Better performance: sustainable, adaptable and durable
  • Better for community: inclusive, connected and diverse
  • Better for people: safe, comfortable and liveable
  • Better working: functional, efficient and fit for purpose
  • Better value: creating and adding value
  • Better look and feel: engaging, inviting and attractive