Omgevingsnota Beemster vastgesteld

beemster start notitieIn opdracht van de gemeente Beemster heb ik samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Marlies van Diest Ontwerp en WZNH de Omgevingsnota opgesteld. Het idee van een omgevingsnota is nieuw. Het belangrijkste principes werden door ons uitgewerkt in een startnotitie die voorafgaand aan het opstellen van de nota zelf werd vastgesteld door de gemeenteraad. In de Omgevingsnota hebben we voor de verschillende gebiedstypen essenties en criteria voor ruimtelijke kwaliteit uitgewerkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wat ‘Des Beemsters’ is en wat ‘gewoon’ is. De essenties zijn bedoeld voor regie in de vroege stadia van beleid- en planvorming. De criteria zijn bedoeld voor de borging van kwaliteit op het moment van de formele planbeoordeling. Essenties en criteria zijn integraal: ze omvatten cultuurhistorie, monumentenzorg, openbare ruimte, landschap, groen, wegen en waterlopen, en bebouwing. De Omgevingsnota is verbonden met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en met de gemeentelijke structuurvisie. De drie beleidsdocumenten vormen een uniek staaltje van integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Download tekstversie Omgevingsnota