Omgevingsnota Beemster vastgesteld

In opdracht van de gemeente Beemster heb ik samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Marlies van Diest Ontwerp en WZNH de Omgevingsnota opgesteld. Het idee van een omgevingsnota is nieuw. Het belangrijkste principes werden door ons uitgewerkt in een startnotitie die voorafgaand aan het opstellen van de nota zelf werd vastgesteld door de gemeenteraad. In de Omgevingsnota hebben we voor

Verder lezen

Nota Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem vastgesteld

In opdracht van de gemeente Haarlem heb ik samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Marlies van Diest Ontwerp, Marina Roosebeek Architekt BNA en WZNH, Deel II van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Dit deel bevat de beoordelingskaders. De gemeente wilde duidelijke criteria vaststellen om de regie over de ruimtelijke kwaliteit te kunnen voeren. De beoordelingskaders zijn gericht op het stedelijk interieur:

Verder lezen

Lansingerland: Welstandsnota en Nota Cultuurhistorie Plus vastgesteld

Voor de gemeente Lansingerland stelde ik samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie de Welstandsnota en de Nota Cultuurhistorie Plus op. Na een gemeentelijke fusie en de inwerkingtreding van de Wabo moest er in Lansingerland een nieuwe welstandsnota komen. De gemeente greep dit aan als kans om het welstandsbeleid toegankelijker en transparanter te maken. Wij stelden een beknopte Welstandsnota op met daarnaast

Verder lezen

Vijftien jaar CRK Bussum

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum werd in 1993 ingesteld door de gemeenteraad van Bussum. De CRK kreeg als taak de wettelijke welstands- en monumentenadvisering te verzorgen en daarnaast ook te adviseren over alle aangelegenheden waarbij het uiterlijk aanzien van de gemeente in het geding zou zijn. Zo’n brede, vrije rol voor de welstandscommissie was NIEUW. In 2008 schreef ik een

Verder lezen