Publicaties

 • (IM)Pact netwerk, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Vereniging Deltametropool (2023). Samenwerken aan omgevingskwaliteit in het landelijk gebied. Advies aan de Minister voor Natuur en Stikstof.
 • Assen, S. v., & Campen, J. v. (2022). Kwaliteitskwadrant helpt bij inzet instrumenten voor omgevingskwaliteit. Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit # 61.
 • Campen, J. v. (2022).  Welstand en Omgevingswet: helderheid over heikele kwestie. Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit # 60.
 • Campen, J. v., & Ten Cate, F. (2022). Hoe de papieren tijger omgevingskwaliteit een bijtertje kan worden In Gebiedsontwikkeling.nu.
 • Assen, S. v. & Campen, J. v. (2020). Q-teams: The balancing act and the tool repertoire for stimulating spatial quality. Urban Maestro.
 • Campen, J.v., & Mulder, W. (2020). Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit, handreiking en voorbeeldregels voor het instellen van de gemeentelijke adviescommissie en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit. Amsterdam, Den Haag, Amersfoort: FRK/VNG/RCE.
 • Assen, S. v., Campen, J. v., & Zonneveld, W. (2019). Schoonheid is geen variabele. Blauwe Kamer, 2019#2, 60-63.
 • Campen, J.v. (2019). Zeggenschap over ruimtelijke kwaliteit. In: Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie’. Amsterdam: Architectuur Lokaal.
 • Campen, J.v., Muhren, J., Zielstra, F. (2018). Dillema’s bij de kwaliteitsadvisering, pamflet#1. Amersfoort/Alkmaar: OverMorgen en MOOI Noord-Holland.
 • Campen, J. v. (2018). Omgevingskwaliteit en ruimte, herziene 2e Amsterdam: Berghauser Pont.
 • Campen, J.v. (2017). 10 Over Mooi. Alkmaar: MOOI Noord-Holland.
 • Campen, J.v. (red) (2017). Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit. Amsterdam: Mooiwaarts/FRK.
 • Campen, J. v. (2015). Publieke waarde. In J. v. Campen (red), 230 meter kaas. LM Publishers.
 • Campen, J. v. (eindred), Assen, S. v. et al, (2015). Foar in moai Fryslân, zes jaar Team Ruimtelijke Kwaliteit. Leeuwarden: Provincie Fryslân.
 • Assen, S. v., & Campen J. v. (2014). Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk.
 • Campen, J. v., Cate, F. t., & Muhren, J. (2014). Reactie op voorstel Omgevingswet. Amsterdam: Mooiwaarts.
 • Campen, J. v. (2013). Urgentie, verleiding en gereedschap, mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Den Haag: College van Rijksadviseurs.
 • Campen, J. v. (2013). Omgevingskwaliteit en ruimte. Amsterdam: Berghauser Pont.
 • Campen (eindred), J. v. (2012). Actualisatie van de Zaanse welstandskoers, drie modellen – discussienota. Alkmaar: WZNH.
 • Campen(red), J. v. (2011). Vooruit met de wijk. Delft: Platform Corpovenista.
 • Campen, J. v. (2011). Economy in motion. NDSM-werf Economie: van visie tot voorstel. Amsterdam: Stichting Beheer NDSM-werf Oost.
 • Campen, J. v. (2009). Gesprekken over kwaliteit – drie gesprekken met kwaliteitsteams. In Er komt iets van de grond met opdrachtgevers in het landelijk gebied. Amsterdam: Architectuur Lokaal.
 • Campen, J. v. (2008). Vijftien jaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum. Wormer: Uitgeverij Noord-Holland.
 • Campen, J. v. (2008). Let op! Kwaliteit. Een essay over de kwaliteitsborging bij zeven VINEX-locaties. Amersfoort: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.
 • Campen, J. v. (2001). Kompas voor ontwikkelingscompetities. Amsterdam: Architectuur Lokaal .
 • Campen, J. v., & Beek, M. (2000). Naar een gemeentelijke welstandsnota, werkdocument met model en toelichting. Den Haag: VNG Uitgeverij.
 • Campen, J. v. (1999). Welstand op een nieuwe leest, een onderzoek in opdracht van de Rijksbouwmeester naar de mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de welstandsadvisering. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Campen(red), J. v. (1998). Een woonkamer als schoollokaal, de schoolwoning als ontwerpopgave. Rotterdam: Uitgeverij 010.
 • Campen, J. v. (1997). Kompas, handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van prijsvragen en meervoudige opdrachten op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Amsterdam: Uitgeverij 010.
 • Campen (red), J. v. (1997). Niet Grijs! 2 Architectuur en beleid. Amsterdam: Architectuur Lokaal.
 • Campen (red), J. v. (1997). ORG 14.XI.96. Amsterdam: Architectuur Lokaal .
 • Campen (red), J. v. (1995). Niet Grijs! Handboek voor gemeentelijk opdrachtgeverschap. Amsterdam: Architectuur Lokaal .
 • Campen (red), J. v. (1993). Q-Werkboek, Kwaliteit in de volkshuisvesting. Den Haag: Stichting Q en NIROV.
 • Campen (red), J. v. (1992). Meer dan mooi alleen, handreikingen voor gemeentelijk architectuurbeleid. Den Haag: Stichting Q en VNG.
 • Campen (red), J. v. (1991). De architectuur van het wonen. Amsterdam: Stawon.
 • Campen, J. v., Hereijgers, A., & Schuiling, D. (1990). Financiering & Maatschappij langs het IJ. Amsterdam: Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam.
 • Campen, J. v., Hulsbergen, E., & Vreeze, N. d. (1989). Initiatief en inspiratie, thema’s voor de kwaliteit van volkshuisvesting en stadsontwikkeling. Amsterdam: De Balie.