Q-factor

Q-factor is de naam van het onderzoeksprogramma naar de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in Nederland, dat Sandra van Assen en ik uitvoeren in het kader van onze promotie-onderzoeken.

De Q-factor staat voor ‘de mate waarin een adviesteam met gezag, souplesse en effectiviteit opereert in het verschuivende krachtenveld van opdracht, omgeving en ontwerp’.

In 2014 publiceerden wij de resultaten van de eerste inventarisatie van ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland. Hiervoor spraken we met betrokkenen, analyseerden adviezen, jaarverslagen en reglementen, observeerden en filmden teams in actie. In Q-FACTOR, Ruimtelijke kwaliteitsteams in NL doen wij verslag van onze bevindingen en werken we een model uit voor een consistent profiel met een hoge Q-factor. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Blauwdruk.

In 2016 zijn wij gestart met het vervolg: een dubbel promotieonderzoek aan de TU Delft. Meer weten? Zie de categorie Q-factor op deze website en de website van Q-factor.