Q-teams als meta-instrument voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid

In een expertpaper voor het United Nations Habitat programma URBAN MAESTRO maken Sandra van Assen en ik de Nederlandse praktijk van kwaliteitsteams inzichtelijk voor een internationaal publiek van mensen die zich bezig houden met design governance. Aan de hand van zes voorbeelden van kwaliteitsteams en -commissies laten we zien van welke formele en informele instrumenten zij gebruik maken. En dat zijn er veel. Daarom concluderen we dat kwaliteitsteams een meta-instrument zijn voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

Download de paper hier (gebruik de knop ‘pdf’ in de rechterkolom op de website).