Speelt schoonheid nog een rol in het kwaliteitsgesprek?

Wat is schoonheid nog in ons land waar ruimte schaars is en waar de zorg voor een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wettelijk is vastgelegd? Wat is dan goed? En is het goede wel mooi? Door de toenemende complexiteit van opgaven lijkt schoonheid steeds meer impliciet, verborgen in de noodzaak uiteenlopende doelen te verenigen. Niettemin zijn honderden landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten lid van een ruimtelijk kwaliteitsteam of een commissie ruimtelijke kwaliteit. Speelt schoonheid nog een rol in het kwaliteitsgesprek?

Lees het essay in Blauwe Kamer, juni 2019, pagina 60-63.