Haarlem: de ARK en de Omgevingswet

De gemeente Haarlem heeft mij gevraagd te onderzoeken wat de toekomstige positie kan zijn van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het onderzoek omvat diepte-interviews en het uitwerken van scenario’s samen met de betrokken ambtenaren. Dit alles mondt uit in een advies over de uitgangspunten voor de kwaliteitsadvisering onder de Omgevingswet. De samenhang tussen de advisering door ambtelijke diensten, stadsarchitect en adviescommissie, en de relatie met de maatschappelijke participatie zullen aan de orde komen. Ook de vereiste condities ten aanzien van inhoud, proces, competenties en skills van de adviescommissie komen aan de orde.