Duurzaam erfgoed

Met een team vanuit de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit voeren we een inventariserend onderzoek uit naar verduurzamingsmaatregelen in stedelijke beschermde gezichten, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Als eerste stap zijn voorbeelden verzameld van grote en kleine verduurzamingsprojecten binnen stedelijke beschermde gezichten. Deze worden momenteel geanalyseerd. Resultaten van het onderzoek worden najaar 2022 verwacht.