Vijftien jaar CRK Bussum

15 jaar commissie ruimtelijke kwaliteitDe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum werd in 1993 ingesteld door de gemeenteraad van Bussum. De CRK kreeg als taak de wettelijke welstands- en monumentenadvisering te verzorgen en daarnaast ook te adviseren over alle aangelegenheden waarbij het uiterlijk aanzien van de gemeente in het geding zou zijn. Zo’n brede, vrije rol voor de welstandscommissie was NIEUW. In 2008 schreef ik een boek over het werk van deze allereerste brede adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in Nederland. Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Noord-Holland.