Lansingerland: Welstandsnota en Nota Cultuurhistorie Plus vastgesteld

thumb_607x205_img-1967Voor de gemeente Lansingerland stelde ik samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie de Welstandsnota en de Nota Cultuurhistorie Plus op. Na een gemeentelijke fusie en de inwerkingtreding van de Wabo moest er in Lansingerland een nieuwe welstandsnota komen. De gemeente greep dit aan als kans om het welstandsbeleid toegankelijker en transparanter te maken. Wij stelden een beknopte Welstandsnota op met daarnaast een Nota Cultuurhistorie Plus, die de ruimtelijke geschiedenis van het gebied beschrijft. De plus zit ‘m in de uitbreiding van wat normaal gesproken onder cultuurhistorie valt (ontwikkelingsgeschiedenis tot circa vijftig jaar geleden) met recente ontwikkelingen. Deze zijn voor Lansingerland, als gemeente met veel nieuwbouw, een grote oppervlakte glastuinbouw en moderne infrastructuur, sterk bepalend voor het ruimtelijk beeld. In de nota wordt per gebiedstype geanalyseerd wat vanuit ruimtelijke kwaliteit de ‘ordenende principes en dragende kwaliteiten’ zijn. De welstandsnota formuleert vervolgens op basis hiervan welstandscriteria. De Nota Cultuurhistorie Plus wordt ook gebruikt als basis voor beleid voor de openbare ruimte en voor bestemmingsplannen.

Download Nota Cultuurhistorie Plus
Download Welstandsnota