Wie adviseert over goede omgevingskwaliteit?

Expertmeeting waarin specialisten op het gebied van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering (ontwerpers, adviseurs, juristen) met gemeenten in gesprek gaan en vraagstukken uitwerken in het licht van de nieuwe Omgevingswet. 

Ik organiseer deze expertmeeting op verzoek van MOOI Noord-Holland en in samenwerking met Over Morgen. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Hoe stimuleer je initiatiefnemers om ook het publieke belang van goede omgevingskwaliteit mee te nemen?
  • Hoe maak je omgevingskwaliteit bespreekbaar en beoordeelbaar?
  • Wat is de bestuurlijke afwegingsruimte als het gaat om goede omgevingskwaliteit?
  • Wie adviseert er over goede omgevingskwaliteit?
  • Wat zijn de verschillende adviesscenario’s en hoe richt je de gemeentelijke adviescommissie in?
  • Wat is de speelruimte van de gemeenteraad daarbij?
  • Hoe organiseer je bij de alles een actieve vorm van participatie?

De resultaten volgen!